Betingelser

NRF Nettbutikk

1) Ordregang:
Varer sendes så snart det praktisk lar seg gjøre etter registrert ordre og evt nødvendig kommunikasjon med kunde er foretatt.

2) Returrett.
Varene selges med 14 dagers full returrett iflg. kjøpsloven. Ved evt. retur må varene sendes som vanlig pakke. Ikke oppkrav. Vedlegg kopi av faktura samt utfylt returskjema. Hvis retur ikke skyldes feilekspedering vil porto belastes kunden.
Varene må pakkes solid. Ved skade på original embalasje kommer 20 % i returgebyr til fradrag.

3) Postoppkrav.
Vi sender ikke i postoppkrav, dersom ikke annet er avtalt på forhånd.

4) Ikke avhentede pakker.
Hvis en forsendelse ikke blir innløst av kunden vil denne bli fakturert med utsendelsesporto, returporto samt ekspedisjonsgebyr.
Dette gebyret er per av i dag pålydende kroner 250,-.
Henter man ikke en pakke kan dette gi problemer for ditt videre kundeforhold hos oss.

5) Varer med aldersgrense.
Varer som er merket med legitimasjonsplikt blir ikke ekspedert før godkjent legitimasjon foreligger. Evt. kan du oppgi hele personnummeret ditt. Dette brukes kun til å sjekke din alder.
Denne informasjonen brukes kun til å verifisere alder, og slettes etterpå. NRF vil aldri gi videre personlig informasjon til andre.

6) Priser.
Det tas forbehold om prisstigning på grunn av devaluering, valutaendringer, MVA endringer, portoendringer, nye priser fra produsent samt evt. trykkfeil.

7) Multiple oppkravsordre i løpet av kort tid.
Ved ordre sendt i oppkrav sender vi ikke ny ordre før forrige er innløst.

Andre betingelser:

Spesialbestilte varer.
For spesielt bestilte varer regnes loven om varer som er laget eller spesielt bestilt for forbruker. Dette innebærer at kjøper dekker faktiske kostnader, jfr §16 i angrerettsloven. Alle varer som ikke er på lager og som må spesial importeres for kunde, anses som spesialbestilte varer.
Spesialbestilte varer har man ikke bytterett på.
Unntak gjelder dersom varen ikke svarer til produktbeskrivelsen eller er feilaktig levert i henhold til produktbeskrivelse i nettbutikken.

Brukte varer, Stand.
Brukte varers kondisjon beskrives med Stand, og så forklarende tekst. Dette tar i hovedsak utgangspunkt i observerbare kvaliteter ved en gitt gjenstand. Vi foretar i liten grad mekaniske tester av våre bruktgjenstander, da vi ikke har anledning til dette. Dette medfører at brukte gjenstander selges «som de er» i forhold til beskrivelse.

Frakt:

1) Pris.
Alle priser inkluderer MVA. I tillegg til varens kost kommer porto og evt oppkravsgebyr.
Porto blir regnet ut automatisk av nettbutikken, og kan ikke påvirkes av oss.

2) Sporing av pakker.
Normalt sett sender vi pakkene som brev. Dette for å holde kostprisen nede. Ønsker du annen forsendelses måte med sporing, kan dette velges i kassen før du betaler.

6) Pakkevarsel.
Vi sender varsel via epost og på SMS, ikke brevvarsling. Det er derfor viktig at du oppgir korrekt telefonnummer/mobilnummer og epostadresse.

Aldersgrense:
I følge loven kan vi ikke ekspedere bestillinger til personer under 16 år.
Varer sendt til andre en deg selv:
Om man vil sende varer til annen adresse en egen merk dette i kommentarfeltet til ordren, så tar vi kontakt. Dette for å unngå svindel.

For kunder i utlandet/Foreign customers:
Ønsker du å bestille varer fra eller til utlandet hos oss, ta kontakt.
If you wish to order from outside of Norway, contact us.

Betalingsløsninger over nett: Strip (kredittkort)
Dette er den raskeste og sikreste måtene å utføre større betalinger over nett.
Det er ikke uten grunn at løsningen regnes som en av de sikreste betalingsløsningene over nett. Annen betalingsmåte må avtales direkte med oss.